Gjennomboring

Gjennomboring kan både foregå i løsmasser og i fast fjell.

Boring under veg blir mer og mer aktuelt på grunn av at vegvesenet og kommuner som regel nekter entreprenører i å grave over asfalterte veger. Da er løsningen å bore under vegen.

Vi kan bore gjennomboringer opp til 324mm.
Horisontalboring er en miljøvennlig og samtidig en meget rimelig løsning.