Fundamenteringsboring

En sikker måte å fundamentere til fast fjell på, er fundamentboring.

Ved ustabile grunnforhold benyttes stålkjernepeiling for å sikre et setningsfritt bygg inn i framtiden. Boring med foringsrør gjennom løsmasser og inn i fjell for montering av rikig dimensjonerte stålkjernepeler, gir sikker fundamentering av alle slags bygg