Energiboring

Hvordan utnytte grunnvarme? 
Spar opptil 70% av oppvarmingutgifter med energiboring!

prinsippet for grunnvarme

Det store flertall av anlegg til enkelt hus og middels store brukere nytter lukkede kollektorer (plastrør med en helsemessig harmløs frostveske som henger ned i en borebrønn i fjell) til i varmeopptak. 

prinsipper for grunnvarme