Boringer

Vi leverer alt fra brønnboring til enkelt hytter til store grusbrønner til Kommuner.

Arbeidsområde er hele Midt og sør Norge.

Vi borer mesteparten av våres vannbrønner/energibrønner i midt Norge og på Vestlandet.

Brønnboring med levering og montering av pumper til faste priser.

Energiboring kan leveres med ferdigfylte kollektorer til faste priser på gitte dybder.

Gjennomboringer i løs masser/fast fjell til faste priser.

Fundamenteringsboring